^

Voorwaarden

VOORWOORD
1. Bij het plaatsen van een bestelling, verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden hieronder, ook wanneer deze taal niet de moedertaal is van de klant.
PLAATSING EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
2. Door het ondertekenen van de offerte, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij onze firma voor de productie van gereedschap, plooi-toebehoren of andere gereedschappen, zoals omschreven in de offerte. Onze offertes zijn slechts 30 dagen geldig.
3. Na plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging. Na ontvangen van deze orderbevestiging, is annuleren van de bestelling niet meer mogelijk.
4. Eventuele wijzigingen, na orderbevestiging, moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven. Indien de wijzigingen meerkosten impliceren, worden deze aan de klant gefactureerd, met een minimum van 20% van de verkoopprijs.
TECHNISCHE GEGEVENS GEREEDSCHAPPEN
5. De productietekeningen blijven eigendom van onze firma en mogen zonder onze toestemming niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het gebruiken, kopiëren, doorgeven aan een derde partij zijn niet toegestaan.
6. Uiterlijk op de leverdatum ontvangt de klant alle informatie om het gereedschap te kunnen installeren, inclusief pdf-tekeningen, DXF-files. De klant kan de firma echter niet verplichten tot het afgeven van de volledige productietekening.
AANVAARDING GEREEDSCHAPPEN
7. Indien de levering niet overeenstemt met de orderbevestiging en/of als er vermoedens zijn dat gereedschappen niet conform zijn, dient de klant ons op de hoogte te stellen binnen de 10 dagen, hetzij per post, hetzij per mail.
8. Na 10 dagen wordt de levering beschouwd als aanvaard en is er geen verdere garantie.
9. De afnametests die de klant voorziet zijn ter zijne laste. De kwaliteitstests na retour, zijn ten laste van onze firma.
10. Wij zijn niet aansprakelijk voor normale slijtage, noch voor breuken of defecten door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud.

11. Standaard gereedschappen kunnen, bij wederzijds akkoord worden teruggenomen aan een herstockeringskost van 30%. Speciale gereedschappen kunnen nooit worden teruggenomen.
LEVERINGEN EN TERMIJNEN
12. Gedeeltelijke levering is niet gebruikelijk, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
13. Eventuele vertragingen in leveringen zullen worden gecommuniceerd aan de klant. Dit kan echter geen reden zijn tot annuleren van de bestelling.
14. De klant kan geen vergoedingen eisen bij laattijdige levering, tenzij dit per contract werd vastgelegd. In dit geval kan dit nooit meer zijn van 0,5 % per week, met een maximum van 7,5%.
15. Indien de klant de levering niet kan ontvangen, dient hij onze firma op voorhand te verwittigen. Indien dit niet tijdig gebeurt en de goederen worden aangeboden, maar niet kunnen ontvangen worden, zullen de transportkosten worden aangerekend. Ook de goederen worden aangerekend alsof deze wel werden afgeleverd. Indien de goederen langer dan 2 weken extra door onze firma moeten bijgehouden worden, zullen ook de stockage kosten worden aangerekend.
BETALINGEN
16. Bij een eerste bestelling, wordt met een voorschotfactuur gewerkt, hetzij 100 % voorafbetaling, hetzij 30% voorafbetaling.
17. Vanaf een tweede bestelling, verandert de betalingstermijn in 30 dagen einde maand.
18. Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, vervalt het recht om op rekening te betalen en wordt opnieuw met voorschotfacturen gewerkt.
19. We rekenen 2% van de totale prijs aan als verpakkingskost. We rekenen 4,6% als transportkost voor België en 9 % als transportkost voor andere Europese landen. Bovenstaande gelden steeds, tenzij anders overeengekomen.
20. De goederen blijven eigendom van de firma tot wanneer het volledig is betaald.
LAATTIJDIGE BETALING, KOSTEN EN AANKLEVEN
21. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een intrest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag of 250 euro vanaf 4 maanden.
22. Elke laattijdige betaling kan aanleiding geven om toekomstige bestellingen op te schorten of te vernietigen, en/of om nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
HOOFDELIJKHEID, ONDEELBAARHEID EN STERKMAKING
23. Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar.
24. Iedere persoon die voor rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden worden uitgevoerd.
BETWISTING
25. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.


Deze website maakt gebruik van cookies De website van DS Tools BV maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten